Benigasló.

26/04/2012

QUESTIONS SOBRE EL DOCUMENTAL SOBRE LA POBRESA.

Filed under: PDC — Etiquetas: , , , , , — Vicent Rebollar @ 9:54

Una vegada vist el vídeo, respon les següents preguntes:

1.- Creus que la família Mendoza alimenta bé als seus fills? Per què?

2.- Què conseqüències té la mala alimentació per als fills?

3.- Què és el que fan quan tracten al fill amb malnutrició?

4.- Quin paper té l’educació en el poble del documental? I la religió?

5.- En el documental, les persones viuen amb menys d’un euro al dia. Fes un compte del que es gasten en tu els teus pares al llarg del dia. Per tal cosa, posa en primer lloc el que serien el que menges al llarg d’un dia qualsevol, després intentant saber què val cada cosa. També pots afegir el que et gastes en coses que et compres per a tu i la roba que et compres en un més dividida per trenta.

6.- Exposa de tots els membres de la teva família els que treballen i els que estan a l’atur, diguent si cobren alguna ajuda o per contra no reben cap prestació. Penses que podeu estar en una situació de risc de pobresa.

7.- Quins pareguts i quines diferències (almenys 4)  trobes entre la situació de Guatemala i la d’Espanya

 

Anuncios

29/01/2012

APROXIMACIÓN A LA DEFINICIÓN DE CIUDAD.

Filed under: PDC — Etiquetas: , , — Vicent Rebollar @ 18:31

Numerosos científicos, entre ellos los geógrafos, han intentado definir qué es una ciudad. Pero dada la gran variedad de definiciones que existen no parece que sea fácil hacerlo. A pesar de ello, estos intentos de definición tal vez nos sirvan para completar o precisar más nuestra primera aproximación a qué es la ciudad.

#   Indica a partir de las siguientes definiciones si las características que aparecen en la siguiente tabla corresponden o no a una ciudad:

Características

¿Es ciudad?

SI/NO

La mayoría de los habitantes trabajan en la agricultura.
Predominio del paisaje transformado profundamente por el ser humano
Viviendas aisladas o pequeños asentamientos.
Existen importantes diferencias sociales.
Hay una numerosa población en relación con la superficie, es decir, hay una elevada densidad
Los desplazamientos son cortos y escasos.
El paisaje está poco humanizado, o sea, perviven muchos elementos del medio natural (vegetación, relieve, etc.).
La mayoría trabaja en la industria y servicios (comercio, servicios públicos, …).
Densidad baja.
La población se agrupa en grandes núcleos.
Hay una gran variedad de pensamientos e ideas.
La mayoría de los habitantes se dedican a actividades industriales o a los servicios.
Buena movilidad
La mayor parte del suelo se dedica a actividades no agrarias
Relaciones secundarias superficiales e impersonales.

#   Según las contestaciones anteriores di cuáles son las características que mejor definen qué es una ciudad.

La ciudad

esse caracteriza por

tiene

Para definir la ciudad los expertos tienen en cuenta diversos criterios:

  • Cuantitativos: el número de habitantes, la densidad del poblamiento.
  • Morfológicos: tipo de edificios, calles, …
  • Funcionales: El tipo de actividades que desarrolla: económicas, administrativas, políticas, culturales, …
  • Socio-culturales: el tipo de relaciones sociales. Así en la ciudad se considera que predomina el individualismo. También la ciudad se define según el modo de vida, las costumbres, …

20/12/2011

MAPA DEL MÓN DES DE LA VALL.

Filed under: FILOSOFIA, General — Etiquetas: , , , , — Vicent Rebollar @ 10:55

Com a activitat final de trimestre heu de confeccionar un Mapa del Món però vist des de la Vall. Per tal cosa agafareu les dades que vos done en el document que podreu descarregar baix on es mostren les xifres de persones nascudes en els diferents estats del món que viuen a la Vall. Una vegada tingueu clars els llocs d’on hi han persones que viuen a la Vall entrareu en Google Maps i marcareu cadascun dels llocs ficant el nombre de persones d’aquest estat residents al nostre poble, així com l’enllaç de la vikipèdia on apareixen totes les dades del lloc senyalat.

PoblEstr-Vall

29/09/2011

EL VIATGE DE JUAN.

Filed under: PDC — Etiquetas: , — Vicent Rebollar @ 11:42

Recordeu que per penjar imagens des de Google Maps tenim que fer-lo amb la part de les entrades que fica HTML i penjar allí la informació del link que ens apareix en Google Maps per a enllaçar.

22/09/2011

Treballem amb mapes geogràfics i mapes conceptuals.

Filed under: PDC — Etiquetas: , , , — Vicent Rebollar @ 9:55

Amb el treball vostre fet i amb tres eïnes que podem trobar a la xarxa anem a millorar els nostres treballs, tant a l’hora d’estudiar com a l’hora de treballar la geografia.
La primera ferramenta que usarem és el generador de mapes conceptuals conegut com CMapsTools, el qual ens el podem descarregar punxant ací. Amb CMapsTools el que anem a fer és a reconstruïr el vostre arbre genealògic ficant tota la informació que teniu però ampliant les dades que es fiquen amb la possibilitat d’adjuntar fotos, textos amb descripcions o ficar hipervincles que quan clickem en una paraula ens porte a una imatge o a un lloc web.
La segona ferramenta serà Google Maps, amb ella reconstruirem el viatge que vàren fer els vostres avantpassats i veurem les distàncies que varen recòrrer.
La tercera és el Google Earth, el qual vos el tindreu que descarregar clickant ací i que ens permetrà anar al lloc just en el mon que vullguem veure aplegant al punt exacte on es situa o es va situar una part de la vostra història.

20/09/2011

Històries d’immigrants.

Filed under: PDC, Tutoria — Etiquetas: , , — Vicent Rebollar @ 23:45

La mobilitat de les persones dins de la geografia constitueix els moviments migratoris. Aquestos moviments han afectat històricament a diverses comunitats al llarg de la història. Comencem amb tres vídeos del programa Salvados on es parla de l’immigració espanyola a Alemània, la manera com aplegaven els espanyols i la historia d’un fill d’immigrants espanyols en Alemània.
Després de veure els videos llegirem el següent article on es parla de l’immigració espanyola i es compara amb la immigració actual.
A continuació analitzarem les següents imagens, describint-les primer i després contant una història que et suggerisca alguna d’elles (dotze línees).


Per acabar en casa elaboareu el vostre arbre genealògic on aparega el nom i cognom dels vostres progenitors i avantpassats, la data de naixement i de mort (en el cas de que jo no hi estiguen) i el lloc on va nàixer i morir (si és el cas) o on està vivint actualment.

També vos deixe el dossier que ens servirà de guia per al treball.
MO act 1

Blog de WordPress.com.