Benigasló.

02/04/2010

TREBALL EN GRUP PER A LA TERCERA AVALUACIÓ.

Filed under: ÈTICA — Etiquetas: , , — Vicent Rebollar @ 18:08

# COMPONENTS DE GRUP: entre 4 i 7 (excepte casos concrets que es discutiran)
# OBJECTIU DEL TREBALL: reflectir un dia normal en la vida d’una persona que considerem interessant, tant en virtut de la feina que fa, del compromís que tinga amb alguna causa determinada, per la seva trajectòria en la vida, pels problemes que pot tindre o perquè hi haja alguna cosa en ella que la faça ser interessant.
#PROCÉS DEL TREBALL: S’entregarà al tornar de Pasqua un guió d’una fulla on es faça constar les següents coses:
• Persona triada i per què s’ha triat
• Què es vol contar amb el documental
• Escenes que es gravaran i successió d’estes en el video.
• Persones complementàries (si es fa alguna entrevista o es pregunta a algú sobre la persona que es grava).
La gravació final s’entregarà fins el 21 de maig i es veuran tots els documentals a classe.
# TEMES INTERESSANTS PER TRIAR A LA PERSONA: Es tractaria de trobar no únicament una persona sinó algú que pogués analitzar i contar la seva experiència en algun d’aquestos temes: problemes amb el treball, solidaritat, lluita per la igualtat, combatre les injustícies, compromís amb alguna causa al llarg de la seva vida, trajectòria professional interessant, vida dedicada a millorar la d’altres persones, discriminacions patides i combatudes,…
#AVALUACIÓ I PUNTUACIÓ: Els objectius a avaluar seran els següents:
• Interès del personatge.
• Coherència del guió.
• Recursos audiovisuals utilitzats.
• Treball reflectit en el documental.
• Profunditat en l’anàlisi de la vida de la persona.
• Relleu de les escenes triades.
• Aportacions externes a la persona analitzada.
La puntuació serà de 2 punts sobre els 12 que es valoren en l’assignatura.
# DURACIÓ DEL TREBALL: El documental ha de tindre entre 20 i 30 minuts aproximadament.

Anuncios

Blog de WordPress.com.