Benigasló.

05/01/2010

Treball en grup per a la segona avaluació.

Filed under: ÈTICA — Etiquetas: , , — Vicent Rebollar @ 10:56

# OBJECTIU DEL TREBALL: Es tracta de realitzar un treball on es reflexe la realitat de la joventut actual, un document on es conte en primera persona del plural què és allò que són o volen ser els joves de la nostra societat. El títol proposat seria QUI SOM? AUTORRETRAT DE LA JOVENTUT.

# TEMES QUE ES TRACTARAN: En un principi s’intentaran tractar la major quantitat de temes possibles per a donar una visió el més completa que es puga de la realitat dels joves. Ara bé, per motius d’espai i d’operativitat es restringiran a aquells que es consideren més importants o més interessants. Els temes proposats seran els següents:
– Què fem? Allò a que es dediquen els joves: estudis, treball, atur,…
– Què farem? Quin futur pensen que els espera.
– Què ens diferencia? Semblances i diferències respecte als seus pares.
– Què ens agrada? Els gustos i afeccions dels joves avui.
– Cóm ens divertim? Allò que fan amb el seu temps lliure.
– Què temem? Les preocupacions i pors que senten.
– Què volem? Els desitjos i esperances per al futur.
Aquesta proposta pot ser ampliada amb nous temes que els alumnes consideren que cal tractar al treball.

# FORMAT: El treball ha de ser un documental audiovisual on es mostre allò que viuen els joves avui.
És convenient fer abans un guió o esquema que pot ser entregat al professor i on es reflexarà allò que posteriorment es farà al treball.

# FORMA DE REALITZACIÓ: Es constituiran grups de quatre a set persones per a realitzar el treball. Es puntuarà a tots per igual excepte que els membres del grup demanen una puntuació diferenciada i especifiquen el treball de cadascun.

# DATA DE REALITZACIÓ: Els guions es podrán demanar la setmana de l’11 al 15 de gener. Els treballs s’entregaran la primera setmana del més de febrer (de l’1 al 5).

Anuncios

Blog de WordPress.com.