Benigasló.

05/01/2010

Treball en grup per a la segona avaluació.

Filed under: ÈTICA — Etiquetas: , , — Vicent Rebollar @ 10:56

# OBJECTIU DEL TREBALL: Es tracta de realitzar un treball on es reflexe la realitat de la joventut actual, un document on es conte en primera persona del plural què és allò que són o volen ser els joves de la nostra societat. El títol proposat seria QUI SOM? AUTORRETRAT DE LA JOVENTUT.

# TEMES QUE ES TRACTARAN: En un principi s’intentaran tractar la major quantitat de temes possibles per a donar una visió el més completa que es puga de la realitat dels joves. Ara bé, per motius d’espai i d’operativitat es restringiran a aquells que es consideren més importants o més interessants. Els temes proposats seran els següents:
– Què fem? Allò a que es dediquen els joves: estudis, treball, atur,…
– Què farem? Quin futur pensen que els espera.
– Què ens diferencia? Semblances i diferències respecte als seus pares.
– Què ens agrada? Els gustos i afeccions dels joves avui.
– Cóm ens divertim? Allò que fan amb el seu temps lliure.
– Què temem? Les preocupacions i pors que senten.
– Què volem? Els desitjos i esperances per al futur.
Aquesta proposta pot ser ampliada amb nous temes que els alumnes consideren que cal tractar al treball.

# FORMAT: El treball ha de ser un documental audiovisual on es mostre allò que viuen els joves avui.
És convenient fer abans un guió o esquema que pot ser entregat al professor i on es reflexarà allò que posteriorment es farà al treball.

# FORMA DE REALITZACIÓ: Es constituiran grups de quatre a set persones per a realitzar el treball. Es puntuarà a tots per igual excepte que els membres del grup demanen una puntuació diferenciada i especifiquen el treball de cadascun.

# DATA DE REALITZACIÓ: Els guions es podrán demanar la setmana de l’11 al 15 de gener. Els treballs s’entregaran la primera setmana del més de febrer (de l’1 al 5).

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.